Gallery / Gailearaidh

Entries for the 2022 Highland Art Prize (in order of submission) are as follows:

Tha na h-innteartan mu choinneamh Duais Ealain na Gàidhealtachd 2022 (ann an òrdugh tagraidh) mar a leanas:

FOR SALE: £600
Title/Tiotal: Heading In
Artist/Neach-ealain: Susan Berry
Organisation/Buidheann: Artmap Argyll
FOR SALE: £1,900
Title/Tiotal: Zephyr Dreaming
Artist/Neach-ealain: Lizzie Rose
Organisation/Buidheann: Artmap Argyll
FOR SALE: £1,200
Title/Tiotal: Port nan Gallan, Summer
Artist/Neach-ealain: Caroline Hunter
Organisation/Buidheann: Artmap Argyll
FOR SALE: £1,200
Title/Tiotal: Auchendarroch: Holy Place of the Oaks/Auchendarroch
Artist/Neach-ealain: Arthur Ker/Artair Ker
Organisation/Buidheann: Artmap Argyll
FOR SALE: £1,000
Title/Tiotal: Lunar Lure
Artist/Neach-ealain: Louise Oppenheimer
Organisation/Buidheann: Artmap Argyll

The Highland Art Prize is brought to you by:
Tha Duais Ealain na Gàidhealtachd ga toirt thugaibh le: 

For all enquires, please email / Airson tuilleadh fiosrachaidh, cuiribh post-d gu highlandartprize@outlook.com.