Gallery / Gailearaidh

Entries for the 2023 Highland Art Prize (in order of submission) are as follows:

Tha na h-innteartan mu choinneamh Duais Ealain na Gàidhealtachd 2023 (ann an òrdugh tagraidh) mar a leanas:

SHORTLIST
Title/Tiotal: North Beach, Iona/An tràigh a tuath, Ì
Artist/Neach-ealain: Robert Kelsey
Organisation/Buidheann: Paisley Art Institute
Price/Prìs: £4,750
Title/Tiotal: Linn O Dee, Braemar/Linn O Dhe, Braigh Mharr
Artist/Neach-ealain: Irene McCann
Organisation/Buidheann: Paisley Art Institute
Price/Prìs: £1,750
Title/Tiotal: Marie in Wonderland
Artist/Neach-ealain: Joe Hargan DA PPAI PAI RGI
Organisation/Buidheann: Paisley Art Institute
Price/Prìs: £10,500
Title/Tiotal: Findhorn
Artist/Neach-ealain: Joe Broadley HPAI
Organisation/Buidheann: Paisley Art Institute
Price/Prìs: £1,450
Title/Tiotal: Gran’s Bowl
Artist/Neach-ealain: Gaye Broadley
Organisation/Buidheann: Paisley Art Institute
Price/Prìs: £750
SHORTLIST
Title/Tiotal: Digging for Bait (Thurso Beach)/A cladhach airson biathadh
Artist/Neach-ealain: Jackie Newton
Organisation/Buidheann: The Society of Caithness Artists
Price/Prìs: £780
Title/Tiotal: The creative within
Artist/Neach-ealain: Euan Ferrier
Organisation/Buidheann: The Society of Caithness Artists
Price/Prìs: £480
*HIGHLY COMMENDED*
Title/Tiotal: Lady Of The Flowers
Artist/Neach-ealain: Leah Davis
Organisation/Buidheann: The Society of Caithness Artists
Price/Prìs: £1,750
Title/Tiotal: “What Lies Beneath? Caithness”/”Na tha shìos? Gallaibh”
Artist/Neach-ealain: Shelagh Swanson
Organisation/Buidheann: The Society of Caithness Artists
Price/Prìs: £2,250
Title/Tiotal: There Will be Sunshine After Rain
Artist/Neach-ealain: Debbie Lee
Organisation/Buidheann: The Society of Caithness Artists
Price/Prìs: £700
SHORTLIST
Title/Tiotal: Summer Oaks – Ardnamurchan
Artist/Neach-ealain: Liz Green
Organisation/Buidheann: Art Society of Inverness
Price/Prìs: £3,000
Title/Tiotal: Downpour Over the Autumn Fields
Artist/Neach-ealain: Sheree Young
Organisation/Buidheann: Art Society of Inverness
Price/Prìs: £460
Title/Tiotal: Scottish Seagulls
Artist/Neach-ealain: Clive Williams
Organisation/Buidheann: Art Society of Inverness
Price/Prìs: NFS
Title/Tiotal: Sutors’ Storm
Artist/Neach-ealain: Susanna McLean
Organisation/Buidheann: Art Society of Inverness
Price/Prìs: £750
Title/Tiotal: Twilight fading as the night awaits/Ciaradh an feasghair fhad’s a tha’n oidhche a’ feitheamh
Artist/Neach-ealain: Ian Whyte
Organisation/Buidheann: Art Society of Inverness
Price/Prìs: £2,900
Title/Tiotal: Winter Sun, Mull
Artist/Neach-ealain: Felicity Hansen
Organisation/Buidheann: Mull Highland Games
Price/Prìs: NFS
Title/Tiotal: Spring tide Kelp/Reothart Ceilp
Artist/Neach-ealain: Andrew James Mortley
Organisation/Buidheann: Mull Highland Games
Price/Prìs: £950
Title/Tiotal: Shell Study #8 Killichronan
Artist/Neach-ealain: Calum Hall
Organisation/Buidheann: Mull Highland Games
Price/Prìs: NFS
Title/Tiotal: Covid Positives
Artist/Neach-ealain: Rae Tiernan
Organisation/Buidheann: Mull Highland Games
Price/Prìs: £275
Title/Tiotal: Mull Botanical (August, part of a triptych)
Artist/Neach-ealain: Nina Tans
Organisation/Buidheann: Mull Highland Games
Price/Prìs: NFS
Title/Tiotal: Old Boats on Mull in Miniature
Artist/Neach-ealain: Gill Williams
Organisation/Buidheann: Skye & Lochalsh Arts and Crafts Association
Price/Prìs: £200
Title/Tiotal: Almost Night, Isle Ornsay, Skye
Artist/Neach-ealain: Helen L Robertson
Organisation/Buidheann: Skye & Lochalsh Arts and Crafts Association
Price/Prìs: £2,250
Title/Tiotal: Ocean
Artist/Neach-ealain: Cathy Myhill
Organisation/Buidheann: Skye & Lochalsh Arts and Crafts Association
Price/Prìs: £250
Title/Tiotal: Carrying the stories of the Land
Artist/Neach-ealain: Karen Davies
Organisation/Buidheann: Skye & Lochalsh Arts and Crafts Association
Price/Prìs: £780
Title/Tiotal: Dusk
Artist/Neach-ealain: Ellis O’Connor
Organisation/Buidheann: Skye & Lochalsh Arts and Crafts Association
Price/Prìs: £1,350
SHORTLIST
Title/Tiotal: 571186degrees Wind Drawing/Dealbh Gaoith
Artist/Neach-ealain: Bronwyn Mackenzie
Organisation/Buidheann: An Lanntair (Lewis & Harris)/An Lanntair
Price/Prìs: £550
**WINNER**
Title/Tiotal: Crofts at South Dell/Croitean aig Dail bho Dheas
Artist/Neach-ealain: David Greenall
Organisation/Buidheann: An Lanntair (Lewis & Harris)/An Lanntair
Price/Prìs: £2,000
Title/Tiotal: Breakfast at Tiffany’s
Artist/Neach-ealain: Donald Libby
Organisation/Buidheann: An Lanntair (Lewis & Harris)/An Lanntair
Price/Prìs: NFS
Title/Tiotal: Waxwings/Gocanan Cireanach
Artist/Neach-ealain: Ruth O’Dell
Organisation/Buidheann: An Lanntair (Lewis & Harris)/An Lanntair
Price/Prìs: £350
Title/Tiotal: Map of Tolsta/Mapa de Tholstadh
Artist/Neach-ealain: Tom Hickman
Organisation/Buidheann: An Lanntair (Lewis & Harris)/An Lanntair
Price/Prìs: NFS
Title/Tiotal: Sea and Shore/Muir agus Tir
Artist/Neach-ealain: Christina Campbell/Cairistiona Chaimbeul
Organisation/Buidheann: Milngavie Art Club
Price/Prìs: £330
Title/Tiotal: Ailsa Craig and Pladda from Kildonan, Arran
Artist/Neach-ealain: Odette Lavansch
Organisation/Buidheann: Milngavie Art Club
Price/Prìs: £300
Title/Tiotal: West Highland Way, Day 1
Artist/Neach-ealain: Margaret Graham
Organisation/Buidheann: Milngavie Art Club
Price/Prìs: £550
Title/Tiotal: Loch Leven Snow/Loch Liobhann Sneachda
Artist/Neach-ealain: John Hutchinson
Organisation/Buidheann: Milngavie Art Club
Price/Prìs: £150
Title/Tiotal: Dark Mountains
Artist/Neach-ealain: John Batters
Organisation/Buidheann: Milngavie Art Club
Price/Prìs: £280
Title/Tiotal: Beautiful Bugs
Artist/Neach-ealain: Jackie Hichens
Organisation/Buidheann: Society of Badenoch and Strathspey Artists
Price/Prìs: £475
Title/Tiotal: The Empty Glen
Artist/Neach-ealain: Thelma MacBeth
Organisation/Buidheann: Society of Badenoch and Strathspey Artists
Price/Prìs: £180
SHORTLIST
Title/Tiotal: Ruthven Barracks
Artist/Neach-ealain: Bob Kinnaird
Organisation/Buidheann: Society of Badenoch and Strathspey Artists
Price/Prìs: £360
Title/Tiotal: Looking up from below – Inverewe Gardens
Artist/Neach-ealain: Jane B Wallace
Organisation/Buidheann: Society of Badenoch and Strathspey Artists
Price/Prìs: NFS
Title/Tiotal: Approaching Rain
Artist/Neach-ealain: Debbie Shepperd
Organisation/Buidheann: Society of Badenoch and Strathspey Artists
Price/Prìs: £110
Title/Tiotal: Sun-dappled Path, Dalavich Oakwood
Artist/Neach-ealain: Arthur Ker
Organisation/Buidheann: Artmap Argyll
Price/Prìs: £1,200
Title/Tiotal: Carraig Fhada Lighthouse/Taigh-Solais Carraig Fhada
Artist/Neach-ealain: Dietmar Finger
Organisation/Buidheann: Artmap Argyll
Price/Prìs: £500
Title/Tiotal: Across the Sound
Artist/Neach-ealain: Jules Jackson
Organisation/Buidheann: Artmap Argyll
Price/Prìs: £1,400
Title/Tiotal: Lux, Mull
Artist/Neach-ealain: Julia Tyndall
Organisation/Buidheann: Artmap Argyll
Price/Prìs: NFS
Title/Tiotal: Dòbhran/Dòbhran
Artist/Neach-ealain: Susan Berry
Organisation/Buidheann: Artmap Argyll
Price/Prìs: £420
Title/Tiotal: The Dreamer
Artist/Neach-ealain: Cecile Mustiere
Organisation/Buidheann: East Sutherland Art Society
Price/Prìs: £890
Title/Tiotal: Coulin Pass
Artist/Neach-ealain: Jane MacRae
Organisation/Buidheann: East Sutherland Art Society
Price/Prìs: £800
Title/Tiotal: Harris
Artist/Neach-ealain: Sarah Wild
Organisation/Buidheann: East Sutherland Art Society
Price/Prìs: £250
Title/Tiotal: Sunflowers and Dancers
Artist/Neach-ealain: Jennifer Mackenzie
Organisation/Buidheann: East Sutherland Art Society
Price/Prìs: £2,000
Title/Tiotal: The Three Sisters, Glencoe
Artist/Neach-ealain: Katherine Sutherland
Organisation/Buidheann: East Sutherland Art Society
Price/Prìs: £1,800
Title/Tiotal: Sean Chariad/Sean Chariad
Artist/Neach-ealain: Graham Wands
Organisation/Buidheann: Perthshire Art Association
Price/Prìs: £995
Title/Tiotal: Ochil Hills – Gateway to the Highlands
Artist/Neach-ealain: Allan Perera- Liyanage
Organisation/Buidheann: Perthshire Art Association
Price/Prìs: £850
SHORTLIST
Title/Tiotal: Napoleon Bay, Shieldaig
Artist/Neach-ealain: Sheila Garden
Organisation/Buidheann: Perthshire Art Association
Price/Prìs: £480
Title/Tiotal: 246857 North East Corrie
Artist/Neach-ealain: Bruce Shaw
Organisation/Buidheann: Perthshire Art Association
Price/Prìs: £600
Title/Tiotal: Joy of the Highlands
Artist/Neach-ealain: Elane Sassenberg
Organisation/Buidheann: Perthshire Art Association
Price/Prìs: £180
Title/Tiotal: Blues Through The Spray/Gorm Tron Spraeadh
Artist/Neach-ealain: Jim Wright
Organisation/Buidheann: Resipole Studios (Morvern & Ardnamurchan)
Price/Prìs: £1,850
Title/Tiotal: Eilidh
Artist/Neach-ealain: Andrew Sinclair
Organisation/Buidheann: Resipole Studios (Morvern & Ardnamurchan)
Price/Prìs: £1,500
Title/Tiotal: Mara/Mara
Artist/Neach-ealain: Lisa Houston
Organisation/Buidheann: Resipole Studios (Morvern & Ardnamurchan)
Price/Prìs: £950
SHORTLIST
Title/Tiotal: North Uist Beach/Tràigh Uibhist a Tuath
Artist/Neach-ealain: Alan B Hayman
Organisation/Buidheann: Resipole Studios (Morvern & Ardnamurchan)
Price/Prìs: £900
SHORTLIST
Title/Tiotal: The Ouse, Westray, Orkney
Artist/Neach-ealain: Amy Marshall
Organisation/Buidheann: Resipole Studios (Morvern & Ardnamurchan)
Price/Prìs: £2,500
Title/Tiotal: Autumn Mist/Ceò an fhoghair
Artist/Neach-ealain: Claire Jones
Organisation/Buidheann: Scottish Arts Club (Edinburgh)
Price/Prìs: £350
Title/Tiotal: Harvest Moon/Gealach an fhoghair
Artist/Neach-ealain: May Byrne/Màili Byrne
Organisation/Buidheann: Uist Arts Association/Chomann Ealain Uibhist
Price/Prìs: £450
SHORTLIST
Title/Tiotal: Locheport, North Uist/Loch Euphort, Uibhist a Tuath
Artist/Neach-ealain: Margaret Fenton/Mairead Fiannacta
Organisation/Buidheann: Uist Arts Association/Chomann Ealain Uibhist
Price/Prìs: £600
Title/Tiotal: Sky(e) in the distance
Artist/Neach-ealain: Michael Leather
Organisation/Buidheann: Uist Arts Association/Chomann Ealain Uibhist
Price/Prìs: £300
Title/Tiotal: Winter/Geamhradh
Artist/Neach-ealain: Peter Ferguson/Padraig Macfhearghus
Organisation/Buidheann: Uist Arts Association/Chomann Ealain Uibhist
Price/Prìs: £125
Title/Tiotal: Over to Ardgour/A-null gu Àird Ghobhar
Artist/Neach-ealain: Lisa Glaze
Organisation/Buidheann: Lochaber
Price/Prìs: £730
Title/Tiotal: Down at the Jetty/Sìos aig a’chidhe
Artist/Neach-ealain: Lorna Finlayson
Organisation/Buidheann: Lochaber
Price/Prìs: £750
Title/Tiotal: Low Tide, Camusdarrach
Artist/Neach-ealain: Pat Fowler
Organisation/Buidheann: Lochaber
Price/Prìs: £450
Title/Tiotal: The Spate/An t-sleagh
Artist/Neach-ealain: Alistair Smyth
Organisation/Buidheann: Lochaber
Price/Prìs: NFS
Title/Tiotal: Beinn An Eion
Artist/Neach-ealain: Pip Rawlings
Organisation/Buidheann: An Talla Solais (Ullapool)
Price/Prìs: £325
Title/Tiotal: Leckmelm Boat
Artist/Neach-ealain: Sheilah Cunningham
Organisation/Buidheann: An Talla Solais (Ullapool)
Price/Prìs: £325
Title/Tiotal: Faultline Series 4
Artist/Neach-ealain: Simon Spare
Organisation/Buidheann: An Talla Solais (Ullapool)
Price/Prìs: £395
Title/Tiotal: The Space We Hold, What Gets In and What Gets Out
Artist/Neach-ealain: Tarnia Gracie
Organisation/Buidheann: An Talla Solais (Ullapool)
Price/Prìs: NFS
SHORTLIST
Title/Tiotal: Flying to Bass
Artist/Neach-ealain: Kittie Jones
Organisation/Buidheann: An Talla Solais (Ullapool)
Price/Prìs: NFS

The Highland Art Prize is brought to you by:
Tha Duais Ealain na Gàidhealtachd ga toirt thugaibh le: 

For all enquires, please email / Airson tuilleadh fiosrachaidh, cuiribh post-d gu highlandartprize@outlook.com.