Gallery / Gailearaidh

Entries for the 2024 Highland Art Prize (in order of submission) are as follows:

Tha na h-innteartan mu choinneamh Duais Ealain na Gàidhealtachd 2024 (ann an òrdugh tagraidh) mar a leanas:

The Highland Art Prize is brought to you by:
Tha Duais Ealain na Gàidhealtachd ga toirt thugaibh le: 

For all enquires, please email / Airson tuilleadh fiosrachaidh, cuiribh post-d gu highlandartprize@outlook.com.