Archive / Tasglann

2023 HIGHLAND ART PRIZE WINNER
Title/Tiotal: Crofts at South Dell/Croitean aig Dail bho Dheas
Artist/Neach-ealain: David Greenhall
Organisation/Buidheann: An Lanntair
2023 HIGHLAND ART PRIZE WINNER
Title/Tiotal: Crofts at South Dell/Croitean aig Dail bho Dheas
Artist/Neach-ealain: David Greenhall
Organisation/Buidheann: An Lanntair
2023 HIGHLAND ART PRIZE WINNER
Title/Tiotal: Crofts at South Dell/Croitean aig Dail bho Dheas
Artist/Neach-ealain: David Greenhall
Organisation/Buidheann: An Lanntair
2023 HIGHLAND ART PRIZE RUNNER UP
Title/Tiotal: Lady Of The Flowers
Artist/Neach-ealain: Leah Davis
Organisation/Buidheann: Society of Caithness Artists
2022 HIGHLAND ART PRIZE WINNER
Title/Tiotal: Drift
Artist/Neach-ealain: David Page
Organisation/Buidheann: Mull Highland Games
2022 HIGHLAND ART PRIZE WINNER
Title/Tiotal: Drift
Artist/Neach-ealain: David Page
Organisation/Buidheann: Mull Highland Games
2022 HIGHLAND ART PRIZE WINNER
Title/Tiotal: Drift
Artist/Neach-ealain: David Page
Organisation/Buidheann: Mull Highland Games
2022 HIGHLAND ART PRIZE RUNNER-UP
Title/Tiotal: Andrea, my friend/Andrea, mo charaid
Artist/Neach-ealain: Rupachitta Robertson
Organisation/Buidheann: An Lanntair (Lewis & Harris)

The Highland Art Prize is brought to you by:
Tha Duais Ealain na Gàidhealtachd ga toirt thugaibh le: 

For all enquires, please email / Airson tuilleadh fiosrachaidh, cuiribh post-d gu highlandartprize@outlook.com.